aməd


aməd
f. 1) gəliş, gəlmə; 2) yetişmə, çatma

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.